Jan Jakub Smarczewski
fotograf i kamerzysta

57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 5a
województwo dolnośląskie

tel. 604 654 972
jansmarczewski@gmail.com